Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 16 2017

aimiak
aimiak
the museum of tears
aimiak
7542 495d
Reposted frominspiro inspiro viasugarvenom sugarvenom
9809 6ab3
Reposted fromBloodMoon BloodMoon viasugarvenom sugarvenom

August 15 2017

aimiak
1352 370c 500
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viagameofthrones gameofthrones
aimiak
aimiak
Jest takie słowo, które nie ma angielskiego odpowiednika. Pochodzi z języka portugalskiego. Saudade. Wiesz, co oznacza? To jakby... to słowo nie ma dokładnej definicji. Opisuje raczej uczucie... obezwładniającego smutku. Uczucie, które pojawia się, kiedy człowiek zda sobie sprawę z tego, że utracił coś na zawsze i że nigdy już tego nie odzyska.
— Alexandra Bracken – Mroczne umysły
Reposted fromfrom-my-soul from-my-soul viabreakaway breakaway

August 14 2017

aimiak
aimiak

August 13 2017

aimiak
Reposted fromuhuh uhuh viashakeme shakeme
aimiak
3754 c4b5
Reposted frommelodyphantom melodyphantom viamuskaan muskaan
aimiak
6197 e379
Reposted fromsosna sosna viafourthaddiction fourthaddiction
aimiak
4412 e230
aimiak
1465 c739
true story bro!
Reposted frompiehus piehus viafourthaddiction fourthaddiction
aimiak
5883 98d7
Reposted fromktosiowa ktosiowa viafourthaddiction fourthaddiction
aimiak
aimiak
2525 0bd6
Reposted fromiamstrong iamstrong viairylan irylan
aimiak
Reposted fromshakeme shakeme
aimiak
1586 ee65
vk.com
Reposted fromshakeme shakeme
aimiak
Reposted fromshakeme shakeme
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl