Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 17 2018

aimiak
7728 2e29 500
Reposted from777727772 777727772 vianothingwrong nothingwrong

January 16 2018

aimiak
8153 5b6c
Reposted frompeper peper viairylan irylan
aimiak
8760 96a5 500
Reposted from777727772 777727772 viagosialap gosialap

January 15 2018

aimiak
0836 2d6e
Harry Potter and the Sorcerers Stoned

Harry Potter and the Cannabis of Secrets

Harry Potter and the Weed of Azkaban

Harry Potter and the Bong of Fire

Harry Potter and the Order of the 4/20

Harry Potter and the Half-Blood Dealer
Reposted fromkiffer kiffer viairylan irylan
aimiak
2702 0f95 500
Reposted fromsarazation sarazation viagosialap gosialap
aimiak
5422 725d
Reposted fromEtnigos Etnigos viatoolong toolong
aimiak
(...) prawdziwa miłość jest wtedy, kiedy w chwilowej złości dopatrujesz się zmęczenia, a nie złych intencji. Gdy w męskim milczeniu widzisz nie brak uczucia, ale problem, z którym on chce poradzić sobie sam. Gdy w kobiecych łzach dostrzegasz nie pretensję i wyrzut, ale potrzebę wsparcia i bliskości. Kiedy potrafisz wysłuchać, nim wysnujesz wnioski. I gdy uświadamiasz sobie, że nawet najbardziej kochający się ludzie potrzebują czasem od siebie odpocząć.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viatoolong toolong
aimiak
7794 b281
Reposted fromdeviate deviate viaoxygenium oxygenium
aimiak
3003 142d 500
Reposted fromgreengables greengables viaoxygenium oxygenium
aimiak
0234 ce2f
Reposted fromciasteczkowa ciasteczkowa viaoxygenium oxygenium
4282 342f

girlinthepark:

vetrana | Prague, Czech Republic. 

2901 0274 500
Reposted frombrumous brumous viatoolong toolong
0427 4a86
Reposted fromespeon-jpeg espeon-jpeg viairylan irylan
3730 2dd1 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal vianothingwrong nothingwrong
aimiak
Reposted fromFlau Flau vianothingwrong nothingwrong
aimiak
aimiak
9432 1ab6
Reposted fromretro-girl retro-girl viamysweetheartt mysweetheartt
aimiak
Nie wierzę w przypadki. Podobne dusze zawsze na siebie trafią. Świat z pozornie nieznaczących zdarzeń, będzie im układał drogę do siebie tak długo, aż w końcu się spotkają. Kiedy ktoś ma się pojawić w naszym życiu, to się pojawi. Zadba o to każda gwiazda i każdy obłok na niebie.
— Aleksandra Steć
Reposted fromnatelle natelle viamysweetheartt mysweetheartt
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl